O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Dy - Dysproz

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie dysprozu - Dy

Liczba atomowa: 66
Masa atomowa: 162.5
Temperatura topnienia: 1407 °C
Temperatura wrzenia: 2567 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania dysprozu - Dy

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
dysprozu (Dy)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8350

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8351

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8380

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8381

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Dy do techniki AAS wzorce Dy do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - dysproz

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Dy

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Dy:

  Agilent 5610101500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Dy:

  Agilent 5610123400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Dy - lampy katodowe firmy PHOTRON  Dy - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Dy
Linie widmowe Dy

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Dy

  Intensywność linii:

  100(100) 

421,2 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Dy

  Intensywność linii:

  60(60) 

419,5 nm

  Czułość linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie dysprozu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

421.2

0.2

0.3-150

0.6

0.03

419.5

0.2

1-260

1.2

419.2

0.2

5-2800

12

422.5

0.2

10-4000

421.8

0.2

15-10000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla dysprozu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-podtlenek azotu dysproz częściowo jonizuje. Zalecany jest dodatek KCl na poziomie 1000-4000 ppm (do wzorców, próbek i do ślepej).
Kwasy siarkowy i fosforowy powodują zwiększenie sygnału dysprozu.
HF, Al oraz Si powodują bardzo silne obniżenie (nawet o 90%) sygnału dysprozu.
Interferencje można zminimalizować przez strącenie tlenków metali ziem rzadkich i ich rozpuszczenie w HCl.
Obecność innych lantanowców powoduje interferencje.
Przy niskich stężeniach dysprozu (poniżej 10 ppm) zalecane jest stosowanie emisji (należy precyzyjnie ustawić długość fali przy minimalnej szczelinie). W emisji bywa również stosowana linia 404.6 nm.
Lampy typu UltrAA jak i lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane. Okno lampy Dy wykonane jest ze szkła.
Korekcja deuterowa dla dysprozu nie działa i powinna być wyłączona.
Wzorce Dy przygotowuje się na ogół w HCl.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie dysprozu

 

    

 Linia emisyjna:

    526.5 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie dysprozu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    421.2 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2900 °C

 Masa charakterystyczna: 

    45 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    2.25 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 1022.7 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    419.5 / 0.2 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Konieczne jest stosowanie zmniejszonej wysokości szczeliny (R).
Istotne jest dokładne ustawienie kuwety (emisja własna).
Dysproz w kuwecie wykazuje efekt pamięci, szczególnie przy temperaturach atomizacji poniżej 2900°C. Po etapie atomizacji zalecany jest etap oczyszczający w wyższej temperaturze.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    421.2 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2900 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    45 pg

 MSR: 

    100 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2900

1.4

0

tak

8

2900

2

0

tak

9

2950

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie dysprozu

Linie ICP dla dysprozu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 353.17

nm

SBR:

8

λ 396.839

nm

SBR:

5

λ 387.211

nm

SBR:

4

λ 389.853

nm

SBR:

2.5

λ 394.468

nm

SBR:

6

λ 400.045

nm

SBR:

4.5

λ 340.78

nm

SBR:

3

λ 364.54

nm

SBR:

5

λ 407.796

nm

SBR:

4

λ 338.502

nm

SBR:

2.5


Granica wykrywalności dla linii 353.171 nm: 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Dy techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of rare earth elements in geological samples using the Agilent SVDV ICP-OES

Oznaczanie metali ziem rzadkich w próbkach geologicznych techniką Agilent SVDV ICP-OES
(5-2016)

Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

786 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt