O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Cu - Miedź

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie miedzi - Cu

Liczba atomowa: 29
Masa atomowa: 63.546
Temperatura topnienia: 1083 °C
Temperatura wrzenia: 2595 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania miedzi - Cu

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
miedzi (Cu)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8279

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8280

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8348

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8349

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8378

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8379

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8752

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8753

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Cu do techniki AAS wzorce Cu do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - miedź

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Cu

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu:

  Agilent 5610101400

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Cu:

  Agilent 5610123300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Cu

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu:

  Agilent 5610109100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610109500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610107600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610129200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610109600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610109700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Zn:

  Agilent 5610119200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Cu/Zn:

  Agilent 5610129300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610134900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent As/Cu/Fe

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej As/Cu/Fe:

  Agilent 5610135300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610134500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Mn/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Mn/Zn:

  Agilent 5610135000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Fe/Si/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Fe/Si/Zn:

  Agilent 5610135100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Cu/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cu/Zn:

  Agilent 5610134600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

Cu - lampy katodowe firmy PHOTRON  Cu - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Cu
Linie widmowe Cu

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Cu

  Intensywność linii:

  100(100) 

324,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Cu

  Intensywność linii:

  50(50) 

327,4 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Cu

  Intensywność linii:

  3(3) 

217,9 nm

  Czułość linii:

  12(12) 


Linia Cu

  Intensywność linii:

  2(2) 

218,2 nm

  Czułość linii:

  10(10) 


Linia Cu

  Intensywność linii:

  5(5) 

222,6 nm

  Czułość linii:

  2(2) 


Linia Cu

  Intensywność linii:

  15(15) 

244,2 nm

  Czułość linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie miedzi

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

324.7

0.5

0.03-10

0.027

0.0012

327.4

0.2

0.1-24

0.058

0.0024

217.9

0.2

0.2-60

0.16

218.2

0.2

0.3-80

1

222.6

0.2

1-280

4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla miedzi / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) zawierającej Mn możliwe interferencje spektralne na liniach 324.7 nm i 327.4 nm od sąsiadujacej słabej linii Mn (zmniejszenie liniowości krzywej k.).
Duże zawartości Zn w próbach powodują niewielkie zmniejszenie czułości dla Cu.
Dla lamp wielopierwiastkowych zawierających Ni i/lub Fe należy dla linii 324.7 nm stosować szczelinę 0,2 nm.
 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cu techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie miedzi

 

    

 Linia emisyjna:

    327.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie miedzi

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    324.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    6 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.3 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.6 (ok. 109.1 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    217.9 / 0.2 nm

 

    218.2 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

Typowo w kuwecie z korekcją Zeemana stosowana jest linia 327,4 nm, natomiast przy korekcji D2 linia 324,7 nm.
MSR dla linii 324,7 nm wynosi 64% (więc mimo wszystko pozostaje ona nieco czulsza w porównaniu z linią 327,4 nm, której MSR wynosi 84%). Natomiast liniowość dla linii 327,4 nm jest lepsza.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    327.4 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    800 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    6 pg

 MSR: 

    84 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

800

5

3

-

5

800

1

3

-

6

800

2

0

-

7

2300

1.1

0

tak

8

2300

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cu techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


k

Direct Determination of Copper in Urine Samples by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry Using a Platform and Palladium Matrix Modifier

Bezpośrednie oznaczanie miedzi (Cu) w próbkach moczu techniką GFAAS przy użyciu platformy i modyfikatora palladowego
(11-2010)

Cu 

mocz

AAS
kuweta
platforma


k k

Sequential Determination of Cd, Cu, Pb, Co and Ni in Marine Invertebrates by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Sekwencyjne oznaczanie kadmu (Cd), miedzi (Cu), ołowiu (Pb), kobaltu (Co) i niklu (Ni) w bezkręgowcach morskich techniką GFAAS/Zeeman
(11-2010)

Cd, Cu, Pb, Co, Ni 

bezkręgowce morskie

AAS
kuweta (Zeeman)


k k k

 

ICP-OES - oznaczanie miedzi

Linie ICP dla miedzi (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 324.754

nm

SBR:

50

λ 217.894

nm

SBR:

3

λ 199.969

nm

SBR:

1

λ 249.215

nm

SBR:

0.6

λ 327.396

nm

SBR:

30

λ 216.509

nm

SBR:

2.5

λ 204.379

nm

SBR:

0.9

λ 202.434

nm

SBR:

0.5

λ 224.7

nm

SBR:

10

λ 213.598

nm

SBR:

2

λ 222.57

nm

SBR:

0.8

λ 203.712

nm

SBR:

0.5

λ 219.958

nm

SBR:

5

λ 218.172

nm

SBR:

2

λ 227.625

nm

SBR:

0.8

λ 205.497

nm

SBR:

0.5

λ 223.008

nm

SBR:

5

λ 219.226

nm

SBR:

1.8

λ 217.94

nm

SBR:

0.7

λ 212.603

nm

SBR:

0.5

λ 221.81

nm

SBR:

4

λ 221.458

nm

SBR:

1.5

λ 224.261

nm

SBR:

0.7

λ 222.886

nm

SBR:

0.5

λ 222.778

nm

SBR:

3

λ 229.268

nm

SBR:

1.2

λ 229.384

nm

SBR:

0.7

λ 226.308

nm

SBR:

0.5


Granica wykrywalności dla linii 324.754 nm: 0.15 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cu techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

MILK POWDER ANALYSIS USING CHINESE GB 5413.21—2010 METHOD & AGILENT 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku wg metodyki GB 5413.21—2010 za pomocą AGILENT 5100 SVDV ICP-OES
(10-2016)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Mn, Cu 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

k

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

k k

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

k k k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k k k k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

k k k k k

Analysis of ethanol fuel according to standard methods using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES


(9-2015)

Cu, Fe, Na, S 

paliwa na bazie etanolu

ICP
5100
SVDV

k k k k k k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

k k k k k k k

Ultra-high speed analysis of soil extracts using an Advanced Valve System installed on an Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie analizy ekstraktów glebowych przy zastosowaniu AVS (Advanced Valve System) w technice ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k k k k k k

Determination of elemental nutrients in DTPA extracted soil using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe / DPTA

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k k k k k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k k k k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

k k k k k k k k k k k

Analysis of milk powders based on Chinese standard method using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Analiza mleka w proszku na podstawie chińskiej metody przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Ca, Fe, Zn, Na, K, Mg, Cu, Mn, P, S, Sr, Mo 

mleko w proszku

ICP
5100
SVDV

k k k k k k k k k k k k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k k k k k k k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

k k k k k k k k k k k k k k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

k k k k k k k k k k k k k k k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k k k k k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k k k k k k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k k k k k k k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie miedzi

Długość fali: 324.754 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.5 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.7 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cu techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major and minor elements in geological samples using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w próbkach geologicznych za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(1-2014)

Ag, Cu, Ni, Pb, Zn 

próbki geologiczne

MP
4200


k

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn, K, Cu, Fe, Ca 

mąka ryżowa

MP
4200


k k

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


k k k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


k k k k

Determination of available micronutrients in DTPA extracted soils using the Agilent 4210 MP-AES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4210
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn 

ekstrakty glebowe / DPTA

MP
4210


k k k k k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn 

gleby

MP
4100


k k k k k k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej
(9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn 

ścieki przemysłowe

MP
4100


k k k k k k k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

rośliny

MP
4200


k k k k k k k k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn 

mleko

MP
4100


k k k k k k k k k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


k k k k k k k k k k

Direct determination of Cu, Fe, Mn, P, Pb and Ti in HF acid-digested soils using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Cu, Fe, Mn, P, Pb i Ti w glebach rozpuszczonych w HF przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(7-2017)

Cu, Fe, Mn, P, Pb, Ti 

gleby

MP
4200


k k k k k k k k k k k

Determination of major and minor elements in geological samples using the 4100 MP-AES

Oznaczanie głównych i śladowych pierwiastków w próbkach geologicznych za pomocą spektrometru 4100 MP-AES
(8-2011)

Ag, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn 

próbki geologiczne,
metalurgia

MP
4100


k k k k k k k k k k k k

Elemental analysis of river sediment using the Agilent 4200 MP-AES

Oznaczanie metali w osadach rzecznych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Ca, K, Mg, Na, Al, Fe, Zn, Cu, Mn 

osady rzeczne

MP
4200


k k k k k k k k k k k k k

Analysis of domestic sludge using the Agilent 4200 MP-AES

Analiza ścieków komunalnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Zn, Mn, Cr, Ca, Fe, Cu, Mg 

ścieki komunalne

MP
4200


k k k k k k k k k k k k k k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


k k k k k k k k k k k k k k k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


k k k k k k k k k k k k k k k k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


k k k k k k k k k k k k k k k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt