O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Cs - Cez

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie cezu - Cs

Liczba atomowa: 55
Masa atomowa: 132.905
Temperatura topnienia: 28.4 °C
Temperatura wrzenia: 671 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania cezu - Cs

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
cezu (Cs)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8333

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8334

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8372

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8373

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Cs do techniki AAS wzorce Cs do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - cez

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Cs

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cs:

  Agilent 5610100900

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Cs:

  Agilent 5610122800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ar 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

Cs - lampy katodowe firmy PHOTRON  Cs - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Cs
Linie widmowe Cs

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Cs

  Intensywność linii:

  50(50) 

852,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Cs

  Intensywność linii:

  100(100) 

455,5 nm

  Czułość linii:

  20(20)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie cezu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

852.1

1

0.04-5

0.054

0.007

894.5

1

0.06-24

455.5

0.5

4-1200

459.3

0.2

15-4000

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla cezu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Cez ulega w płomieniu jonizacji. Zalecane jest stosowanie dodatku bufora dejonizującego do wszystkich wzorców, próbek i ślepych prób na poziomie 1000 - 2000 ppm (KCl). W obecności wyższych stężeń kwasów sygnał absorpcji Cs może ulec obniżeniu.
W celu usunięcia interferencji spektralnych z II rzędu widma zalecane jest zastosowanie filtra odcinającego długości fal poniżej 600 nm.
Korekcja deuterowa nie działa dla linii cezu i powinna być wyłączona.
Okno lampy Cs wykonane jest standardowo ze szkła, a gazem wypełniającym lampę jest argon.
Lampy UltrAA dla cezu nie są produkowane.
 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniające:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie cezu

 

    

 Linia emisyjna:

    852.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-powietrze

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie cezu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    852.1 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Masa charakterystyczna: 

    11 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.55 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.9 (ok. 112.5 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    455.5 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Należy uwzględniać/optymalizować ustawienie kuwety/szczeliny ze względu na emisję własną kuwety.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    852.1 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2200 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    11 pg

 MSR: 

    58 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

500

5

3

-

5

500

1

3

-

6

500

2

0

-

7

2200

0.9

0

tak

8

2200

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie cezu

Linie ICP dla cezu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 452.673

nm

SBR:

0.023

λ 697.33

nm

SBR:

0.003

λ 672.329

nm

SBR:

0.002

λ 459.32

nm

SBR:

0.003

λ 455.531

nm

SBR:

0.002

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt