O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Cr - Chrom

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie chromu - Cr

Liczba atomowa: 24
Masa atomowa: 51.996
Temperatura topnienia: 1875 °C
Temperatura wrzenia: 2480 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania chromu - Cr

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
chromu (Cr)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HCl    

5190-8275

AAS MP

1000

500

5% HCl    

5190-8276

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8344

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8345

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8374

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8375

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8748

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8749

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Cr do techniki AAS wzorce Cr do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - chrom

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Cr

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cr:

  Agilent 5610101200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Cr:

  Agilent 5610123100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610109500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Ba/Cr

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ba/Cr:

  Agilent 5610133500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610107600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610129200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610134900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610134500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Cr - lampy katodowe firmy PHOTRON  Cr - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Cr
Linie widmowe Cr

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Cr

  Intensywność linii:

  40(40) 

357,9 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Cr

  Intensywność linii:

  100(100) 

429,0 nm

  Czułość linii:

  14(14) 


Linia Cr

  Intensywność linii:

  20(20) 

520,8 nm

  Czułość linii:

  0(0) 


Linia Cr

  Intensywność linii:

  15(15) 

520,5 nm

  Czułość linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie chromu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-powietrze - silnie redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-podtlenek azotu

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

357.9

0.2

0.06-15

0.08

0.005

425.4

0.2

0.4-40

0.56

0.2

428.9

0.5

1-100

1

520.8

0.2

20-2600

16

520.4

0.2

50-6000

40

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla chromu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:


Wszelkie pomiary testowe, wstępne oraz opracowanie metody oznaczania powinny uwzględniać optymalizację składu płomienia. Do większości oznaczeń zalecany jest płomień silnie redukujący, intensywnie żółty, o dużym przepływie acetylenu.
Dla wszystkich linii Cr w obszarze 350-370 nm działanie deuterowej korekcji tła może być mocno ograniczone. Należy kontrolować intensywność wiązki D2 i skuteczność działania korekcji tła. Dla linii Cr powyżej 400 nm deuterowa korekcja tła praktycznie nie działa.
Czułość oznaczeń zależy od stopia utlenienia chromu i jest różna dla Cr+3 i Cr+6. Należy kontrolować stopień utlenienia chromu we wzorcach i próbkach. Zalecane jest utlenienie chromu do +6.
Fe i Ni, a również Co, Ba, Al, Na, Mg i Ca oraz fosforany zmniejszają czułość dla Cr (Fe, Ni i Co szczególnie w obecności kwasu nadchlorowego). Interferencje te silnie zależą od składu płomienia.
Dodanie do próbek i wzorców 1-2% NH4Cl umożliwia wyeliminowanie interferencji od Fe.
Interferencje od fosforanów można wyeliminować przez dodanie nadmiaru Ca.
Większość interferencji nie występuje w płomieniu acetylen-podtlenek azotu, ale czułość w tym płomieniu jest ok. 3x gorsza. Jonizacja w płomieniu acetylen-podtlenek azotu nie występuje.

Dla lampy wielopierwiastkowej (np. Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) zawierającej Mn możliwe interferencje spektralne dla linii 357.9 nm od sąsiadujacej linii Mn 357.8 nm (zmniejszenie liniowości krzywej k.).

Lampa Cr jednopierwiastkowa typu UltrAA nie jest produkowana.
Natomiast produkowane są dwie wielopierwiastkowe lampy UltrAA zawierające Cr: Ag/Cr/Cu/Fe/Ni oraz Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni.
Oferta lamp wielopierwiastkowych z Cr jest bardzo szeroka. Typowe zestawienia to: Ag/Cr/Cu/Fe/Ni, Ba/Cr oraz Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni.
Standardowo lampy Cr mają okno wykonane ze szkła.

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cr techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


76 k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie chromu

 

    

 Linia emisyjna:

    425.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie chromu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    357.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    1.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.075 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    2 (ok. 34.1 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    429 / 0.5 nm

 

    520.8 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    357.9 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    1.5 pg

 MSR: 

    94 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2600

1.2

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cr techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


76 k

Monitoring Heavy Metals by Atomic Absorption Spectroscopy for Compliance with RoHS and WEEE Directives

Oznaczanie Pb, Cr, Cd, Hg techniką AAS wg RoHS / WEEE
(1-2012)

Pb, Cr, Cd, Hg 

materiały elektroniczne

AAS
kuweta (Zeeman)
zimne pary


84 k

Measurement of Chromium in Environmental Waters by Zeeman Corrected Graphite Tube Atomization

Oznaczanie chromu (Cr) w wodach środowiskowych techniką GFAAS z korekcją Zeemana
(11-2010)

Cr 

woda

AAS
kuweta (Zeeman)


214 k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


228 k

 

ICP-OES - oznaczanie chromu

Linie ICP dla chromu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 283.563

nm

SBR:

15

λ 205.552

nm

SBR:

5

λ 285.568

nm

SBR:

1.8

λ 286.257

nm

SBR:

1.5

λ 267.716

nm

SBR:

10

λ 206.149

nm

SBR:

4

λ 286.511

nm

SBR:

1.8

λ 276.259

nm

SBR:

1.5

λ 284.325

nm

SBR:

10

λ 427.48

nm

SBR:

4

λ 313.206

nm

SBR:

1.8

λ 266.602

nm

SBR:

1.5

λ 357.869

nm

SBR:

9

λ 206.542

nm

SBR:

3.5

λ 520.842

nm

SBR:

1.8

λ 285.891

nm

SBR:

1.2

λ 359.349

nm

SBR:

8

λ 276.654

nm

SBR:

3.5

λ 312.496

nm

SBR:

1.5

λ 286.765

nm

SBR:

1.2

λ 360.533

nm

SBR:

6

λ 284.994

nm

SBR:

3

λ 302.156

nm

SBR:

1.5

λ 520.604

nm

SBR:

1.2

λ 425.435

nm

SBR:

5

λ 428.973

nm

SBR:

2.5

λ 286.647

nm

SBR:

1.5


Granica wykrywalności dla linii 283.563 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cr techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

662 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie chromu

Długość fali: 425.433 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.3 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.1 ppb

MP - krzywa kalibracyjna dla chromu

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cr techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of chromium in pharmaceutical gelatin capsules using the Agilent 4100 MP-AES

Oznaczanie chromu Cr w kapsułkach żelatynowych farmaceutyków
(1-2012)

Cr 

farmacja

MP330 k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


1362 k

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


631 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn 

gleby

MP
4100


235 k

Direct analysis of milk using the Agilent 4100 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Bezpośrednia analiza mleka przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(4-2013)

Al, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn 

mleko

MP
4100


460 k

Analysis of Chinese herbal medicines by microwave plasma-atomic emission spectrometry (MP-AES)

Analiza chińskich ziół leczniczych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(3-2012)

Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn 

zioła lecznicze

MP
4100


168 k

Analysis of domestic sludge using the Agilent 4200 MP-AES

Analiza ścieków komunalnych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2015)

Zn, Mn, Cr, Ca, Fe, Cu, Mg 

ścieki komunalne

MP
4200


524 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

Direct analysis of Cr, Ni, Pb and V in ethanol fuel by Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry

Bezpośrednie oznaczanie Cr, Ni, Pb i V w paliwach etanolowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej (MP-AES)
(9-2012)

Cr, Ni, Pb, V 

paliwa na bazie etanolu

MP
4100


83 k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


1346 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt