O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Co - Kobalt

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie kobaltu - Co

Liczba atomowa: 27
Masa atomowa: 58.9332
Temperatura topnienia: 1495 °C
Temperatura wrzenia: 2870 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania kobaltu - Co

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
kobaltu (Co)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8277

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8278

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8346

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8347

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8376

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8377

ICP ICP-MS

10

100

2% HNO3    

8500-6947

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8750

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8751

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Co do techniki AAS wzorce Co do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - kobalt

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Co

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co:

  Agilent 5610101300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co:

  Agilent 5610123200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 15 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Co

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co:

  Agilent 5610134100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  7 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610107600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610129200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Mo/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Mo/Pb/Zn:

  Agilent 5610109800

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni:

  Agilent 5610134500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   Lampa: Agilent Co/Mo/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Co/Mo/Pb/Zn:

  Agilent 5610135200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

Co - lampy katodowe firmy PHOTRON  Co - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Co
Linie widmowe Co

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Co

  Intensywność linii:

  20(20) 

240,7 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Co

  Intensywność linii:

  90(90) 

242,5 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia Co

  Intensywność linii:

  40(40) 

304,4 nm

  Czułość linii:

  6(6) 


Linia Co

  Intensywność linii:

  100(100) 

346,6 nm

  Czułość linii:

  2(2)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie kobaltu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    7 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    7 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

240.7

0.2

0.05-15

0.053

0.005

304.4

0.5

1-200

0.8

346.6

0.2

2-500

2.1

347.4

0.2

4-1000

4.3

391

0.2

150-30000

132

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla kobaltu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Obserwowane są nieliczne interferencje, głównie obniżenie czułości dla dużych stężeń metali przejściowych.
Ni przy stężeniach przekraczających 1500 ppm obniża czułość nawet o 50% (zalecane rozcieńczenie oraz płomień acetylen-podtlenek azotu).
Lampa UtlrAA jest często stosowana. Jej zastosowanie w płomieniu nie wpływa praktycznie na czułość, polepsza jedynie granicę wykrywaności.
Powszechnie stosowane są lampy wielopierwiastkowe, w tym typu UltrAA: Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni i Co/Mo/Pb/Zn.

 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie kobaltu

 

    

 Linia emisyjna:

    345.4 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie kobaltu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    240.7 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    750 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    4.2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.21 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.1 (ok. 52.5 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    240.7 / 0.2 nm

 

    304.4 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Przy korekcji D2 zalecana jest linia 240.7 nm.
Przy korekcji Zeemana zalecana jest linia 242.5 nm (MSR da linii 240.7 nm wynosi 85%).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    242.5 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    750 °C (modyf. Mg)

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    4.2 pg

 MSR: 

    98 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Mg(NO3)2 - 0,3% azotan magnezowy, 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

750

5

3

-

5

750

1

3

-

6

750

2

0

-

7

2300

1.1

0

tak

8

2300

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Co techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Sequential Determination of Cd, Cu, Pb, Co and Ni in Marine Invertebrates by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Sekwencyjne oznaczanie kadmu (Cd), miedzi (Cu), ołowiu (Pb), kobaltu (Co) i niklu (Ni) w bezkręgowcach morskich techniką GFAAS/Zeeman
(11-2010)

Cd, Cu, Pb, Co, Ni 

bezkręgowce morskie

AAS
kuweta (Zeeman)


k

 

ICP-OES - oznaczanie kobaltu

Linie ICP dla kobaltu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 228.616

nm

SBR:

10

λ 230.786

nm

SBR:

6

λ 231.16

nm

SBR:

5

λ 235.342

nm

SBR:

1.5

λ 238.892

nm

SBR:

10

λ 238.346

nm

SBR:

5

λ 238.636

nm

SBR:

2.5

λ 345.35

nm

SBR:

1.5

λ 237.862

nm

SBR:

7

λ 236.379

nm

SBR:

5

λ 258.033

nm

SBR:

1.8


Granica wykrywalności dla linii 228.616 nm: 0.3 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Co techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k k

Ultra-high speed analysis of soil extracts using an Advanced Valve System installed on an Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie analizy ekstraktów glebowych przy zastosowaniu AVS (Advanced Valve System) w technice ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k

Determination of elemental nutrients in DTPA extracted soil using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe / DPTA

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

k k k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

k k k k k k k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

k k k k k k k k k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k k k k k k k k k k k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie kobaltu

Długość fali: 340.511 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 3.3 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 4.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Co techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


k

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


k k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej
(9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn 

ścieki przemysłowe

MP
4100


k k k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


k k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt