O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Cl - Chlor

ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie chloru - Cl

Liczba atomowa: 17
Masa atomowa: 35.453
Temperatura topnienia: °C
Temperatura wrzenia: °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania chloru - Cl

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorce dla chloru nie są produkowane

    wzorce Cl do techniki AAS wzorce Cl do techniki AAS firmy SPEX

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie chloru

UWAGI:

Bezpośrednie oznaczanie chloru techniką AAS nie jest możliwe.
Techniką płomieniowej AAS chlor można oznaczac jak chlorki (Cl-) metodą pośrednią.

   

ICP-OES - oznaczanie chloru

Linie ICP dla chloru (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 752.665

nm

SBR:

0.00002

λ 754.709

nm

SBR:

0.00001

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cl techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


767 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt