O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Cd - Kadm

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie kadmu - Cd

Liczba atomowa: 48
Masa atomowa: 112.4
Temperatura topnienia: 321 °C
Temperatura wrzenia: 767 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania kadmu - Cd

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
kadmu (Cd)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8270

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8271

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-9414

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8328

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8366

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8367

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8742

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8743

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Cd do techniki AAS wzorce Cd do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - kadm

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Cd

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Cd:

  Agilent 5610100800

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Cd:

  Agilent 5610122700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Ag/Cd/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cd/Pb/Zn:

  Agilent 5610108700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ag/Cd/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cd/Pb/Zn:

  Agilent 5610108900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

Cd - lampy katodowe firmy PHOTRON  Cd - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Cd
Linie widmowe Cd

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Cd

  Intensywność linii:

  40(40) 

228,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Cd

  Intensywność linii:

  100(100) 

326,1 nm

  Czułość linii:

  0(0)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie kadmu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

228.8

0.5

0.02-3

0.008

0.0015

326.1

0.5

20-1000

3.2

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla kadmu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Interferencje są nieliczne, np. przy dużych stężeniach krzemianów.
Absorbancja kadmu silnie zależy od prądu lampy oraz od składu płomienia.
W płomieniu acetylen-podtlenek azotu czułość jest ok. 4x gorsza.
Intereferencje spektralne: Cd 228,802 nm i As 228,812 nm.
Pomiary Cd w trybie emisji nie są zalecane.
Lampa UltrAA nie jest dostępna natomiast lampa wielopierwiastkowa Ag/Cd/Pb/Zn produkowana jest zarówno w wersji standardowej jak i UltrAA.

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cd techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


k

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie kadmu

 

    

 Linia emisyjna:

    326.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie kadmu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    228.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    250 °C

 Temperatura atomizacji: 

    1800 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.2 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.01 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.7 (ok. 1.6 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    326.1 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

Modyfikator NH4H2PO4 umożliwia zwiększenie temperatury rozkładu termicznego
do 500-600°C.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    228.8 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    250 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    1800 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.2 pg

 MSR: 

    82 %

 

    


 Modyfikator matrycy: NH4H2PO4 - dwuwodorofosforan amonowy 5000 ppm

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): H3PO4 - kwas ortofosforowy 1000 ppm
 
   Modyfikator matrycy (3): Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

250

5

3

-

5

250

1

3

-

6

250

2

0

-

7

1800

0.8

0

tak

8

1800

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cd techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Cd, Cr, Cu, Ni and Pb in a Concentrated CaCl2/NaCl Solution by AAS

Oznaczanie Cd, Cr, Cu, Ni i Pb w stężonych roztworach CaCl2/NaCl
(11-2010)

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb 

CaCl2/NaCl

AAS
płomień
kuweta


k

Monitoring Heavy Metals by Atomic Absorption Spectroscopy for Compliance with RoHS and WEEE Directives

Oznaczanie Pb, Cr, Cd, Hg techniką AAS wg RoHS / WEEE
(1-2012)

Pb, Cr, Cd, Hg 

materiały elektroniczne

AAS
kuweta (Zeeman)
zimne pary


k k

Sequential Determination of Cd, Cu, Pb, Co and Ni in Marine Invertebrates by Zeeman Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Sekwencyjne oznaczanie kadmu (Cd), miedzi (Cu), ołowiu (Pb), kobaltu (Co) i niklu (Ni) w bezkręgowcach morskich techniką GFAAS/Zeeman
(11-2010)

Cd, Cu, Pb, Co, Ni 

bezkręgowce morskie

AAS
kuweta (Zeeman)


k k k

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


k k k k

Evaluation of a New Forked Platform Design for Graphite Furnace AAS

Ocena nowej konstrukcji platformy w technice GFAAS
(11-2010)

As, Se, Cd, Pb, Sn 

woda

AAS
kuweta
(D2 i Zeeman)


k k k k k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


k k k k k k

 

ICP-OES - oznaczanie kadmu

Linie ICP dla kadmu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 228.802

nm

SBR:

20

λ 361.051

nm

SBR:

0.5

λ 508.582

nm

SBR:

0.1

λ 479.992

nm

SBR:

0.08

λ 226.502

nm

SBR:

15

λ 346.62

nm

SBR:

0.3

λ 346.766

nm

SBR:

0.09

λ 214.438

nm

SBR:

10

λ 340.365

nm

SBR:

0.15

λ 361.288

nm

SBR:

0.09

λ 326.106

nm

SBR:

0.7

λ 298.063

nm

SBR:

0.15

λ 288.077

nm

SBR:

0.08

Wykres dla linii ICP znajdujących się w pobliżu linii kadmu 479.992 nm (okno = ± 0.54 nm).
okno: ± 0,2    0,54   2    nm


Granica wykrywalności dla linii 228.802 nm: 0.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cd techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

k k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

k k k

Ultra-high speed analysis of soil extracts using an Advanced Valve System installed on an Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie analizy ekstraktów glebowych przy zastosowaniu AVS (Advanced Valve System) w technice ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k k

Determination of elemental nutrients in DTPA extracted soil using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES

Oznaczanie składników odżywczych w ekstraktach glebowych za pomocą DTPA przy zastosowaniu techniki ICP-OES Agilent 5110 SVDV
(5-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Ni, Cd, Pb 

ekstrakty glebowe / DPTA

ICP
5110
SVDV
AVS 6

k k k k k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

k k k k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

k k k k k k k k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k k k k k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

k k k k k k k k k k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

k k k k k k k k k k k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k

Elemental impurity analysis in pharmaceuticals

Analiza zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach
(5-2017)

Cd 

farmaceutyki

ICP
5110
FACT

k k k k k k k k k k k k k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k k k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


k k k k k k k k k k k k k k k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie kadmu

Długość fali: 228.802 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 1.4 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 2.1 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Cd techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major, minor and trace elements in rice flour using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w mące ryżowej za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(12-2013)

P, Cd, Mg, Zn, Mn, K, Cu, Fe, Ca 

mąka ryżowa

MP
4200


k

Cognac analysis using the Agilent 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Analizy koniaku za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(9-2014)

Al, Ca, Cd, Cu, Fe, K, Na, Pb, Zn 

koniaki

MP
4200


k k

Cost-Effective Analysis of Major, Minor, and Trace Elements in Foodstuffs Using the 4100 MP-AES


(6-2013)

Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Pb, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Sr, Zn, P 

żywność

MP
4100


k k k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


k k k k

High Throughput Multi-Elemental Profiling of Plant Samples with the 4200 MP-AES

Oznaczanie z dużą wydajnością wielopierwiastkowych profili próbek roślinnych przy zastosowaniu spektrometru 4200 MP-AES
(3-2017)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, Ba, P, Al, Cd, Sr, Cr 

rośliny

MP
4210


k k k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt