O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2020 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Bi - Bizmut

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie bizmutu - Bi

Liczba atomowa: 83
Masa atomowa: 208.98
Temperatura topnienia: 271 °C
Temperatura wrzenia: 1564 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania bizmutu - Bi

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
bizmutu (Bi)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8266

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8267

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8252

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8253

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8362

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8363

ICP ICP-MS

10

100

2% HNO3    

8500-6936

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8739

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

Odczynniki do techniki generacji wodorków/zimnych par

Borowododorek sodowy NaBH4 / Sodium tetrahydridoborate(NaBH4), 500 g, nr katalogowy Agilent 8210029100 MSDS

    wzorce Bi do techniki AAS wzorce Bi do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - bizmut

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Bi

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Bi:

  Agilent 5610100600

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Bi:

  Agilent 5610122500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Bi

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Bi:

  Agilent 5610134200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

Bi - lampy katodowe firmy PHOTRON  Bi - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Bi
Linie widmowe Bi

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Bi

  Intensywność linii:

  15(15) 

223,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Bi

  Intensywność linii:

  100(100) 

306,8 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia Bi

  Intensywność linii:

  30(30) 

227,7 nm

  Czułość linii:

  3(3)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie bizmutu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

223.1

0.2

0.5-50

0.2

0.05

222.8

0.2

2-160

306.8

0.5

2-160

0.8

227.7

0.5

20-1200

1.4

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla bizmutu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

W płomieniu acetylen-powietrze, przy stężenich składników matrycy poniżej 1% brak interferencji.
Linia 223.1 nm bizmutu jest w rzeczywistości dubletem (222.8/223.1 nm).
Czułość w płomieniu acetylen-podtlenek azotu jest ok. 5x gorsza.
Absobancja praktycznie nie zależy od prądu lampy. Stosowany jest prąd lampy standardowej Bi w granicach 5-10 mA.
Dostępna jest lampa typu UltrAA. Lampy wielopierwiastkowe nie są produkowane (dostępna jest lampa firmy Photron Bi/Si/Mo).
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie bizmutu

 

    

 Linia emisyjna:

    223.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie bizmutu


 Generator wodorków/zimnych par VGA77
 

Linie: 223.1 nm

Skład reduktora: NaBH4 0.6% w/v + NaOH 0.5% w/v (2.5 g NaOH + 3 g NaBH4 rozpuścić na zimno w 500 ml dejonizowanej wody, w podanej kolejności - [1] NaOH; [2] NaBH4)

Skład kwasu: 5 M HCl (do 260 ml dejonizowanej wody dodać 240 ml stężonego kwasu)

Skład próbki (i wzorców): próbka powinna zawierać kwas solny (HCl) o stężeniu przynajmniej 1M. Ślady jodków powodują silne obniżenie czułości dla bizmutu.

Zalecana temperatura dla ogrzewacza ETC60: 850 °C

Stężenie charakterystyczne dla lampy HCL:    0.2 ppb

Granica wykrywalności dla lampy HCL:    0.07 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  223.1nm   

Opis:

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie bizmutu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    223.1 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    9 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.45 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.5 (ok. 153.4 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    306.8 / 0.5 nm

 

    227.7 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    223.1 / 0.1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C (modyf. Pd lub Ni)

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    9 pg

 MSR: 

    88 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd - Pd (1000 ppm / 5 µl)

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Ni(NO3)2 - Ni (1000 ppm / 5 µl)
 
   Modyfikator matrycy (3): Pd(NO3)2 + Mg(NO3)2 -
 
   Modyfikator matrycy (4): NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 - 0.5% dwuwodorofosforan amonowy + 0.15% azotan magnezowy, w sumie 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

400

5

3

-

5

400

1

3

-

6

400

2

0

-

7

2000

0.8

0

tak

8

2000

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Bi techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


108 k

Determination of Trace Metals in High-Purity Copper Using the GTA-95 Graphite Tube Atomizer

Oznaczanie metali śladowych w miedzi wysokiej czystości techniką GFAAS
(11-2010)

As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te 

Cu

AAS
kuweta


79 k

 

ICP-OES - oznaczanie bizmutu

Linie ICP dla bizmutu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 223.061

nm

SBR:

1.8

λ 206.17

nm

SBR:

0.5

λ 195.389

nm

SBR:

0.2

λ 179.193

nm

SBR:

0.19

λ 306.772

nm

SBR:

1.5

λ 222.825

nm

SBR:

0.5

λ 289.798

nm

SBR:

0.2

λ 190.178

nm

SBR:

1

λ 227.658

nm

SBR:

0.25

λ 293.83

nm

SBR:

0.2


Granica wykrywalności dla linii 223.061 nm: 1.6 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Bi techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2020
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt