O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Be - Beryl

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie berylu - Be

Liczba atomowa: 4
Masa atomowa: 9.01218
Temperatura topnienia: 1280 °C
Temperatura wrzenia: 2471 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania berylu - Be

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
berylu (Be)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8264

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8265

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8250

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8251

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8360

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8361

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8738

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Be do techniki AAS wzorce Be do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - beryl

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Be

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Be:

  Agilent 5610100500

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Be:

  Agilent 5610122400

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 15 mA  

   

   

Be - lampy katodowe firmy PHOTRON  Be - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Be
Linie widmowe Be

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Be

  Intensywność linii:

  100(100) 

234,9 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie berylu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    5 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

234.9

1

0.01-4

0.015

0.001

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla berylu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Obecność glinu (duże stężenia) wpływa znacząco na obniżenie czułości dla berylu (ok. 25%); efekt ten można zminimalizować stosując dodatek HF lub fluorków (ok. 0,15 - 1 %).
Obecność większych ilości krzemu, magnezu i sodu (na poziomach ok. 1000 ppm) obniża sygnał absorbancji Be; w tym przypadku zalecane jest stosowanie dodatku 8-hydroksychinoliny.
Możliwe jest stosowanie szczeliny 0.2-1.0 nm.
Prąd lampy można zmieniać w zakresie 5-10 mA
Standardowo - lampy o podwyższonej jasności dla Be nie są produkowane.
OSTRZEŻENIE!! Beryl jest pierwiastkiem wyjątkowo toksycznym!
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie berylu

 

    

 Linia emisyjna:

    234.9 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie berylu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    234.9 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.5 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.025 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.7 (ok. 4 ppb)

 

 

 

 

 UWAGI:

Temperatura rozkładu termicznego dla berylu nie powinna przekraczać 1000 °C
Jako modyfikator bywa czasami stosowany Mg(NO3)2 (3000 ppm, 5 µl);
sugerowany modyfikator: Mg(NO3)2, 3000 ppm, opak. 250 ml, nr katalogowy CPI 4095-31.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    234.9 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2300 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.5 pg

 MSR: 

    64 %

 

    


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

2300

0.7

0

tak

8

2300

2

0

tak

9

2500

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie berylu

Linie ICP dla berylu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 313.042

nm

SBR:

400

λ 332.101

nm

SBR:

1.8

λ 198.448

nm

SBR:

0.08

λ 336.762

nm

SBR:

0.012

λ 234.861

nm

SBR:

250

λ 205.58

nm

SBR:

1

λ 194.304

nm

SBR:

0.06

λ 191.912

nm

SBR:

0.01

λ 313.107

nm

SBR:

150

λ 199.73

nm

SBR:

0.4

λ 203.26

nm

SBR:

0.04

λ 273.805

nm

SBR:

0.01

λ 249.454

nm

SBR:

15

λ 457.266

nm

SBR:

0.2

λ 235.066

nm

SBR:

0.03

λ 298.646

nm

SBR:

0.01

λ 265.045

nm

SBR:

9

λ 196.394

nm

SBR:

0.15

λ 298.609

nm

SBR:

0.015

λ 217.499

nm

SBR:

3

λ 177.634

nm

SBR:

0.14

λ 192.903

nm

SBR:

0.015

λ 332.134

nm

SBR:

2.5

λ 212.557

nm

SBR:

0.12

λ 166.149

nm

SBR:

0.013


Granica wykrywalności dla linii 313.042 nm: 0.01 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Be techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt