O FIRMIE LABORATORIUM APLIKACYJNE MSEdu APLIKACJE INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2021 Wyprzedaż

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
B - Bor

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie boru - B

Liczba atomowa: 5
Masa atomowa: 10.81
Temperatura topnienia: 2075 °C
Temperatura wrzenia: 3860 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania boru - B

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
boru (B)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

H2O    

5190-8268

AAS MP

1000

500

H2O    

5190-8269

MP ICP

1000

100

H2O    

5190-8254

MP ICP

1000

500

H2O    

5190-8255

MP ICP

10000

100

1% NH4OH    

5190-8364

MP ICP

10000

500

1% NH4OH    

5190-8365

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8740

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8741

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce B do techniki AAS wzorce B do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - bor

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent B

   

     nr katalogowy lampy kodowanej B:

  Agilent 5610100700

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej B:

  Agilent 5610122600

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  20 / 20 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent B

   

     nr katalogowy lampy kodowanej B:

  Agilent 5610135700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

B - lampy katodowe firmy PHOTRON  B - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych B
Linie widmowe B

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia B

  Intensywność linii:

  100(100) 

249,8 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia B

  Intensywność linii:

  40(40) 

208,9 nm

  Czułość linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie boru

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    20 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

249.8

0.2

5-2000

7

0.5

208.9

0.2

15-4000

14

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla boru / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Płomień powinien być silnie redukujący (czerwony). Skład płomienia oraz wysokość wiązki nad palnikiem należy dokładnie zoptymalizować.
Interferencje dla boru występują w przypadku dużych zawartości sodu; można je zminimalizować stosując płomień stechiometryczny (co powoduje zmniejszenie czułości).
Z linią 249.773 nm sąsiaduje linia boru 249.678 nm, a z linią 208.959 - linia 208.893 nm. Intensywność linii sąsiadujących jest niemal dokładnie 2 razy niższa.
Wzorce mogą być przygotowane zarówno z czteroboranu sodowego jak i kwasu borowego. Zaleca się aby roztwory wzorcowe przechowywać w naczyniach polietylenowych(!).
Pomiary emisyjne dla boru nie są zalecane.
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie boru

 

    

 Linia emisyjna:

    249.8 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie boru

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    249.8 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C

 Temperatura atomizacji: 

    3000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    855 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    42.75 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.45 (ok. 4372.2 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    208.9 / 0.2 nm

 

 

 UWAGI:

Oznaczanie boru w kuwecie bywa trudne ze względu na możliwość kontaminacji azotem.
Podane powyżej parametry dotyczą wyłącznie analiz z zastosowaniem modyfikatora.
Lantan stosowany jest ze względu na swoją popularność.
Preferowane są bar lub wapń (w formie wodorotlenków) o stężeniach ok. 100 ppm.
Należy unikać stosowania modyfikatorów z anionem azotanowym. Lantan preferowany jest w formie LaCl3.
Stężenie charakteryst. bez stosowania modyfikatora może być 3x gorsze (130 ppb/20 µl).
Próbki/wzorce powinny być zakwaszane HCl do poziomu 0.5%.
Roztwory powinny być przechowywane w naczyniach polietylenowych(!).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    249 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1000 °C (modyf. La)

 Temperatura atomizacji: 

    3000 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    850 pg

 MSR: 

    70 %

 

    


 Modyfikator matrycy: LaCl3 - (B powinien być w formie kw. ortoborowego)

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Ba(OH)2 -
 
   Modyfikator matrycy (3): Ca(OH)2 -
 
   Modyfikator matrycy (4): Mg(NO3)2 - 0.3% azotan magnezowy, 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1000

5

3

-

5

1000

1

3

-

6

1000

2

0

-

7

3000

1.4

0

tak

8

3000

2

0

tak

9

3000

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem B techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Boron by Graphite Furnace AAS: Comparison of Different Modifiers

Oznaczanie boru (B) techniką kuwety grafitowej AAS: Porównanie modyfikatorów
(11-2010)

B 

woda powierzchniowa
woda pitna
ścieki

AAS
kuweta


k

 

ICP-OES - oznaczanie boru

Linie ICP dla boru (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 249.773

nm

SBR:

40

λ 182.587

nm

SBR:

4

λ 166.687

nm

SBR:

0.1

λ 166.262

nm

SBR:

0.02

λ 249.678

nm

SBR:

20

λ 181.835

nm

SBR:

1

λ 206.719

nm

SBR:

0.07

λ 160.041

nm

SBR:

0.01

λ 208.959

nm

SBR:

15

λ 181.784

nm

SBR:

0.5

λ 166.305

nm

SBR:

0.04

λ 182.641

nm

SBR:

9

λ 166.73

nm

SBR:

0.2

λ 206.638

nm

SBR:

0.04

λ 208.893

nm

SBR:

7.5

λ 206.665

nm

SBR:

0.12

λ 160.083

nm

SBR:

0.02


Granica wykrywalności dla linii 249.773 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem B techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Plant nutrient analysis using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES

Analiza zawartości metali w produktach roślinnych za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP OES
(11-2015)

Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, S, Sr, P, Zn 

materiał roślinny

ICP
5100
SVDV

k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

k k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

k k k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

k k k k k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

k k k k k k

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem B techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Direct determination of Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V and Zr in HF acid-digested nickel alloy using the Agilent 4210 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer

Bezpośrednie oznaczanie Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V i Zr w stopach niklu rozpuszczanych w HF przy zastosowaniu spektrometru 4210 MP-AES firmy Agilent
(9-2016)

Al, B, Co, Cr, Mo, Ti, V, Zr 

stopy niklu

MP
4210


k

Determination of metals in industrial wastewaters by microwave plasmaatomic emission spectrometry

Oznaczanie metali w ściekach przemysłowych przy zastosowaniu techniki atomowej emisyjnej plazmy mikrofalowej
(9-2016)

Al, B, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn 

ścieki przemysłowe

MP
4100


k k

Total metals analysis of digested plant tissue using an Agilent 4200 Microwave Plasma-AES

Oznaczanie metali w materiale roślinnym przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4200
(9-2016)

Cu, Fe, Mn, Zn, Na, K, Ca, Mg, B, P 

rośliny

MP
4200


k k k

Determination of macro and micronutrients in plants using the Agilent 4200 MP AES

Oznaczane makro i mikro składników w roślinach przy zastosowaniu spektrometru MP-AES - Agilent 4200
(3-2017)

N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Si, Zn 

rośliny

MP
4200


k k k k

 
 
O FIRMIE
LABORATORIUM APLIKACYJNE
MSEdu
APLIKACJE
INSTALACJA
SERWIS
KONTAKT
SŁOWNIK
WYDARZENIA
SYMPOZJA
Ślesin 2021
Wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt