O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA ¦lesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrz±dach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Au - Złoto

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikaj±c w kwadracikach zaznacz interesuj±ce Cię parametry pierwiastków i naci¶nij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie złota - Au

Liczba atomowa: 79
Masa atomowa: 196.967
Temperatura topnienia: 1064 °C
Temperatura wrzenia: 2970 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania złota - Au

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
złota (Au)
do technik

Stężenie
ppm

Objęto¶ć
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

20% HCl    

5190-8282

AAS MP

1000

500

20% HCl    

5190-8283

MP ICP

1000

100

20% HCl    

5190-8461

MP ICP

1000

500

20% HCl    

5190-8462

MP ICP

10000

100

20% HCl    

5190-8392

MP ICP

10000

500

20% HCl    

5190-8393

ICP ICP-MS

100

100

2% HCl    

8500-7000

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Au do techniki AAS wzorce Au do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katod± wnękow± HCL - złoto

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Au

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Au:

  Agilent 5610102100

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Au:

  Agilent 5610124000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent Au

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Au:

  Agilent 5610109000

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniaj±cy:

  kwarc / Ne 

     pr±d lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

Au - lampy katodowe firmy PHOTRON  Au - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Au
Linie widmowe Au

Intensywno¶ci względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywno¶ci)
Czuło¶ci względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czuło¶ci = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Au

  Intensywno¶ć linii:

  60(60) 

242,8 nm

  Czuło¶ć linii:

  100(100) 


Linia Au

  Intensywno¶ć linii:

  100(100) 

267,6 nm

  Czuło¶ć linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie złota

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Pr±d lampy: 

    4 mA

 Pr±d lampy UltrAA: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniaj±cy

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalno¶ci
[ppm]

    

242.8

1

0.1-30

0.1

0.01

267.6

1

0.2-60

0.2

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla złota / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Interferuj± platynowce, szczególnie Pt i Pd. Jako bufor bywa stosowany uran na poziomie 10 000 ppm (również Cu).
Obserwuje się obniżenie sygnału dla kompleksów cyjankowych. Podobnie działaj± mocne kwasy nieorganiczne.
W procesie ekstrakcji Au do MIBK należy dopracować parametry samej ekstrakcji uzyskuj±c całkowite oddzielenie od Fe, Cu i Ca.
Złoto może w płomieniu jonizować, zalecany jest wówczas dodatek bufora - 2000 ppm K (jako azotan lub chlorek).
Interferencje usuwa płomień acetylen-podtlenek azotu ale czuło¶ć jest ok. 5x gorsza.
Produkowana jest lampa UltrAA.

 

Sugerowane bufory jonizacyjne/czynniki uwalniaj±ce:

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-361

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-362

K 10000 ppm (1 %) w 2% HCl objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-365

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 100 ml   nr katalog.140-003-391

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 250 ml   nr katalog.140-003-392

K 10000 ppm (1 %) w 2% HNO3 objęt. 500 ml   nr katalog.140-003-395

K 100000 ppm (10 %) w H2O objęt. 500 ml   nr katalog.5190-9420 (Agilent)

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie złota

 

    

 Linia emisyjna:

    267.6 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie złota

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    242.8 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    4.4 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.22 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.3 (ok. 65 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    267.6 / 1 nm

 

    0 / 0 nm

 

 

 UWAGI:

Zalecan± matryc± dla wzorców jest HCl (ok. 0.4%).

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objęto¶ć:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    242.8 / 1 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    500 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    4.4 pg

 MSR: 

    85 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Ni - Ni(NO3)2: 2500 ppm

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Pd + kw. askorbinowy - Pd 500 - 2000 ppm
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

500

5

3

-

5

500

1

3

-

6

500

2

0

-

7

2600

1.2

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


   

ICP-OES - oznaczanie złota

Linie ICP dla złota (poszczególne linie linkuj± do wykresów linii s±siaduj±cych).

λ 242.795

nm

SBR:

12

λ 197.754

nm

SBR:

1.7

λ 191.901

nm

SBR:

1

λ 274.826

nm

SBR:

0.5

λ 267.595

nm

SBR:

7.5

λ 211.068

nm

SBR:

1

λ 200.081

nm

SBR:

0.7

λ 208.209

nm

SBR:

2

λ 201.2

nm

SBR:

1

λ 199.129

nm

SBR:

0.5


Granica wykrywalno¶ci dla linii 242.795 nm: 0.7 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Au technik± ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie złota

Długo¶ć fali: 267.595 nm

Granica wykrywalno¶ci (ciekły azot): 2.1 ppb

Granica wykrywalno¶ci (generator N2): 2.9 ppb

Noty aplikacyjne powi±zane z oznaczaniem Au technik± MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrz±d

link

rozmiar

Rapid determination of gold in geological samples using the Agilent 4210 MP-AES

Szybkie oznaczanie złota w próbkach geologicznych
(9-2016)

Au 

próbki geologiczne

MP
4210


371 k

New methodology for determination of gold and precious metals using the Agilent 4100 MP-AES

Nowa metoda oznaczanie złota i metali szlachetnych technik± MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Au, Pt, Pd 

próbki geologiczne

MP
4100


406 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
¶lesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatno¶ci
Kontakt