O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
As - Arsen

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie arsenu - As

Liczba atomowa: 33
Masa atomowa: 74.9216
Temperatura topnienia: 614 sublim. °C
Temperatura wrzenia: °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania arsenu - As

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
arsenu (As)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8260

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8261

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8246

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8247

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8356

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8357

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8735

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

Odczynniki do techniki generacji wodorków/zimnych par

Borowododorek sodowy NaBH4 / Sodium tetrahydridoborate(NaBH4), 500 g, nr katalogowy Agilent 8210029100 MSDS

    wzorce As do techniki AAS wzorce As do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - arsen

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent As

   

     nr katalogowy lampy kodowanej As:

  Agilent 5610100300

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej As:

  Agilent 5610122200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY UltrAA

   

   Lampa: Agilent As

   

     nr katalogowy lampy kodowanej As:

  Agilent 5610108100

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent As/Cu/Fe

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej As/Cu/Fe:

  Agilent 5610135300

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

As - lampy katodowe firmy PHOTRON  As - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych As
Linie widmowe As

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia As

  Intensywność linii:

  50(50) 

193,7 nm

  Czułość linii:

  50(50) 


Linia As

  Intensywność linii:

  100(100) 

197,2 nm

  Czułość linii:

  25(25) 


Linia As

  Intensywność linii:

  54(54) 

189,0 nm

  Czułość linii:

  100(100)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie arsenu

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    10 mA

 Prąd lampy UltrAA: 

    10 mA

 Rodzaj płomienia (podstawowy): 

    acetylen-podtlenek azotu - redukujący

 Rodzaj płomienia (opcjonalny): 

    acetylen-powietrze

 Arsen można oznaczać techniką generacji wodorków

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

193.7

0.5

3-150

0.77

0.042

197.2

1

6-300

1.09

0.06

189

1

10-350

0.52

0.074

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla arsenu / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Głównym źródłem interferencji jest absorpcja molekularna (płomienia w zakresie dalekiego ultrafioletu).
Włączenie korekcji tła jest konieczne.
Linia 189.0 nm, formalnie najbardziej czuła, jest bardzo silnie absorbowana przez powietrze.
Płomień acetylen-powietrze bardzo silnie absorbuje linie As (ponad 50%). Absorpcja płomienia acetylen-podtlenek azotu jest mniejsza ale czułość w tym płomieniu również jest mniejsza (o ok. 40%).
Produkowana jest lampa UltrAA i jest ona zalecana ze względu na silne osłabienie światła w powietrzu i przez płomień.
Produkowana jest lampa wielopierwiastkowa As/Cu/Fe, zarówno w wersji standardowej jak i UltrAA.
Oznaczanie arsenu w trybie emisji nie jest stosowane.

 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem As techniką płomieniową AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of Low Levels of Arsenic using Flame AAS and Agilent UltrAA Lamps

Oznaczanie niskich zawartości arsenu (As) w technice płomieniowej AAS i przy zastosowaniu lamp UltrAA
(11-2010)

As 

rudy niklu (Ni)

AAS
płomień


60 k

 

AAS/ASA - Generacja wodorków / zimne pary - oznaczanie arsenu


 Generator wodorków/zimnych par VGA77
 

Linie: 193.7 nm lub 197.2 nm

Skład reduktora: NaBH4 0.6% w/v + NaOH 0.5% w/v (2.5 g NaOH + 3 g NaBH4 rozpuścić na zimno w 500 ml dejonizowanej wody, w podanej kolejności - [1] NaOH; [2] NaBH4)

Skład kwasu: 5 - 10 M HCl (do 200 ml dejonizowanej wody dodać 300 ml stężonego kwasu)

Skład próbki (i wzorców): próbka powinna zawierać kwas solny (HCl) o stężeniu przynajmniej 1M

Stopień utlenienia dla próbki (i wzorców): w próbce i wzorcach powinien być obecny As wyłącznie na +3 stopniu utlenienia

Reduktor/dodatki do prób: 1% dodatek jodku potasowego (KI) zapewnia powolną redukcję As (5+) do As (3+) - w temp. pokojowej redukcja trwa ok 50 minut, w temp. 70 °C ok. 4 minut

Zalecana temperatura dla ogrzewacza ETC60: 950 °C

Stężenie charakterystyczne dla lampy HCL:    0.2 ppb

Granica wykrywalności dla lampy HCL:    0 ppb
Granica wykrywalności dla lampy UltrAA: 0.09 ppb

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)  193.7nm   

Opis:

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie arsenu

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    193.7 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Masa charakterystyczna: 

    10 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.5 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    0.95 (ok. 108 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    197.2 / 1 nm

 

 

 UWAGI:

Podane informacje dotyczą analiz z modyfikatorem palladowym.
Przy korekcji deuterowej szczelina dla linii 193.7 nm powinna wynosić 0.5 nm.
Przy korekcji Zeemana szczelina dla linii 193.7 nm powinna wynosić 0.2 nm.

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    193.7 / 0.2 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    1400 °C (modyf. Pd)

 Temperatura atomizacji: 

    2600 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    10 pg

 MSR: 

    86 %

 

    


 Modyfikator matrycy: Pd - Pd 500 ppm / 10 µl

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl
 
   Modyfikator matrycy (3): Ni - Ni 50 ppm
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

1400

5

3

-

5

1400

1

3

-

6

1400

2

0

-

7

2600

0.6

0

tak

8

2600

2

0

tak

9

2650

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem As techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of As and Se by AAS Using High Intensity Hollow Cathode Lamps

Oznaczanie arsenu (As) i selenu (Se) techniką AAS przy zastosowaniu lamp o podwyższonej jasności
(11-2010)

As, Se 

żywność
osocze

AAS
kuweta (Zeeman)


201 k

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


108 k

Evaluation of Three Methods of Matrix Modifier Injection in Graphite Furnace AAS

Ocena trzech metod nastrzyku modyfikatora matrycy w technice GFAAS
(11-2010)

As 

woda
ścieki

AAS
kuweta


44 k

Evaluation of a New Forked Platform Design for Graphite Furnace AAS

Ocena nowej konstrukcji platformy w technice GFAAS
(11-2010)

As, Se, Cd, Pb, Sn 

woda

AAS
kuweta
(D2 i Zeeman)


117 k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


228 k

Determination of Trace Metals in High-Purity Copper Using the GTA-95 Graphite Tube Atomizer

Oznaczanie metali śladowych w miedzi wysokiej czystości techniką GFAAS
(11-2010)

As, Sn, Pb, Sb, Bi, Se, Te 

Cu

AAS
kuweta


79 k

 

ICP-OES - oznaczanie arsenu

Linie ICP dla arsenu (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 188.979

nm

SBR:

1.2

λ 200.334

nm

SBR:

0.5

λ 175.86

nm

SBR:

0.09

λ 199.478

nm

SBR:

0.05

λ 193.696

nm

SBR:

1

λ 234.984

nm

SBR:

0.5

λ 278.022

nm

SBR:

0.09

λ 216.552

nm

SBR:

0.05

λ 228.812

nm

SBR:

0.75

λ 198.97

nm

SBR:

0.3

λ 200.919

nm

SBR:

0.07

λ 286.044

nm

SBR:

0.05

λ 197.197

nm

SBR:

0.7

λ 180.615

nm

SBR:

0.11

λ 199.048

nm

SBR:

0.05


Granica wykrywalności dla linii 188.979 nm: 2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem As techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Analysis of steel and its alloys using the GB/T 20125-2006 standard and an Agilent 5100 ICP-OES in dual view mode

Analizy stali i stali stopowych wg metodyki GB/T 20125-2006 za pomocą Agilent 5100 ICP-OES w tybie dual view
(11-2015)

Al, As, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, P, S, Si, Ti, V 

stal

ICP
5100
VDV

391 k

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Analysis of extractable and leachable metals in plastic materials of construction as per USP <661.1> acid extraction procedure using the Agilent 5110 VDV ICP-OES


(7-2016)

As, Cr, Cd, Pb, Al, Co, Hg, Ni, Ti, V, Zn, Zr, Ba, Ca, Mn, Sn 

opakowania z tworzyw sztucznych

ICP
5110
VDV
MSIS

1297 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Simultaneous determination of hydride and non-hydride elements in fish samples using the Agilent 5110 SVDV ICP-OES with MSIS accessory

Jednoczesne oznaczanie pierwiastków wodorkowych i nie tworzących wodorków w próbkach ryb przy zastosowaniu spektrometeru Agilent 5110 SVDV ICP-OES z przystawką MSIS
(3-2017)

Cd, Cr, Cu, Ni, Fe, Pb, Zn, As, Se, Hg, Sn 

ryby

ICP
5110
SVDV
MSIS

662 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie arsenu

Długość fali: 193.695 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 57 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 96 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem As techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Routine analysis of total arsenic in California wines using the Agilent 4200/4210 MP-AES

Rutynowe oznaczanie arsenu w winach kalifornijskich
(9-2016)

As 

wino

MP
4210


1838 k

Determination of metals in soils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali w glebach przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2016)

Al, As, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, Fe, Mn 

gleby

MP
4100


235 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt