O FIRMIE LABORATORIA APLIKACYJNE MSEdu INSTALACJA SERWIS KONTAKT SŁOWNIK WYDARZENIA SYMPOZJA Ślesin 2019 Wyprzedaż

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Adres do korespondencji:

 

MS SPEKTRUM

04-002 Warszawa

ul. Lubomira 4

 

Telefon: (+48) 22 810 01 28

Faks: (+48) 22 810 01 28

E-mail: biuro@msspektrum.pl

 

 

 

 

APLIKACJE - metodyki oznaczeń na przyrządach AAS / ICP / MP

poprzednia wersja: aplikacje

aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na symbol wybranego pierwiastka

  

  wybrano:
Ag - Srebro

Roztwory
wzorcowe
AAS
lampy HCL
AAS
płomień
AAS
kuweta grafit.
ICP-OES MP-AES

Klikając w kwadracikach zaznacz interesujące Cię parametry pierwiastków i naciśnij OK

     

Liczba Atomowa

AAS linia 1 [nm]

     

Nazwa

AAS linia 2 [nm]

     

Masa Atomowa

AAS oznaczanie 

 = C2H2-powietrze     

 = C2H2-N2O     

 = wodorki     

ICP linia [nm]

AAS płomień zakr. roboczy [ppm] (linia 1)

     

ICP gr. wyk. [ppb]

     
         

Oznaczanie srebra - Ag

Liczba atomowa: 47
Masa atomowa: 107.868
Temperatura topnienia: 962 °C
Temperatura wrzenia: 2162 °C  

Wzorce, odczynniki, roztwory pomocnicze do oznaczania srebra - Ag

Roztwory wzorcowe do spektrometrów AAS/ASA i MP Agilent

Wzorzec
srebra (Ag)
do technik

Stężenie
ppm

Objętość
ml

Matryca
ml

nr katalogowy
Agilent

AAS MP

1000

100

5% HNO3    

5190-8309

AAS MP

1000

500

5% HNO3    

5190-8310

MP ICP

1000

100

5% HNO3    

5190-8523

MP ICP

1000

500

5% HNO3    

5190-8524

MP ICP

10000

100

5% HNO3    

5190-8452

MP ICP

10000

500

5% HNO3    

5190-8453

AAS

1000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8779

AAS

5000

50g

wzorzec olejowy    

5190-8780

    wzorce do technik AAS i MP zestawienie wzorców do technik AAS i MP firmy Agilent

    wzorce Ag do techniki AAS wzorce Ag do techniki AAS firmy SPEX  

AAS/ASA - Lampy z katodą wnękową HCL - srebro

Lampy katodowe HCL do spektrometrów AAS/ASA Agilent

LAMPY STANDARDOWE

   

   Lampa: Agilent Ag

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag:

  Agilent 5610105200

   

     nr katalogowy lampy niekodowanej Ag:

  Agilent 5610127200

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  szkło / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  4 / 10 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe

   

   Lampa: Agilent Ag/Cd/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cd/Pb/Zn:

  Agilent 5610108700

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610109500

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 12 mA  

   

   

LAMPY wielopierwiastkowe UltrAA

   

   Lampa: Agilent Ag/Cd/Pb/Zn

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cd/Pb/Zn:

  Agilent 5610108900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  5 / 10 mA  

   

   Lampa: Agilent Ag/Cr/Cu/Fe/Ni

   

     nr katalogowy lampy kodowanej Ag/Cr/Cu/Fe/Ni:

  Agilent 5610134900

   

     materiał okna lampy / gaz wypełniający:

  kwarc / Ne 

     prąd lampy nominalny / maksymalny

  10 / 15 mA  

   

Ag - lampy katodowe firmy PHOTRON  Ag - lampy katodowe HCL PHOTRON

Linie widmowe lamp katodowych Ag
Linie widmowe Ag

Intensywności względne wybranych linii lampy HCL (100 odpowiada linii o największej intensywności)
Czułości względne wybranych linii (100 odpowiada linii o największej/najlepszej czułości = najmniejsze stęż. charakter.)

Linia Ag

  Intensywność linii:

  100(100) 

328,1 nm

  Czułość linii:

  100(100) 


Linia Ag

  Intensywność linii:

  90(90) 

338,3 nm

  Czułość linii:

  50(50)  

AAS/ASA - Technika płomieniowa - oznaczanie srebra

AAS/ASA - technika płomieniowa

 Prąd lampy: 

    4 mA

 Rodzaj płomienia: 

    acetylen-powietrze - utleniający

 

 

    

Linia
analityczna
[nm]

    

    

Szczelina
spektralna
[nm]

    

    

Zakres
roboczy
[ppm]

    

    

Stężenie
charakterystyczne
[ppm]

    

    

Granica
wykrywalności
[ppm]

    

328.1

0.5

0.02-10

0.024

0.0017

338.3

0.5

0.06-20

0.33

0.028

AAS / ASA - krzywa kalibracyjna dla srebra / płomień

 Stężenie wzorca:  ppm (µg/ml)        Linia:   nm   

UWAGI:

Linia Cu 327.4 nm interferuje spektralnie z linią srebra 328.1 nm. W przypadku stosowania lampy wielopierwiastkowej zawierającej Cu należy stosować szczelinę 0.2 nm. Dotyczy to np. lampy Ag/Cr/Cu/Fe/Ni.
Chlorki, bromki, jodki, jodany, chromiany, nadmanganiany i wolframiany przeszkadzają podczas oznaczania srebra (mogą wytrącać srebro z roztworu).
Al w dużym nadmiarze może obniżać sygnał srebra. 5% kwas octowy zwiększa nieco absorbancję Ag.
Czułość w płomieniu acetylen-podtlenek azotu jest ok. 6x gorsza.
Lampa typu UltrAA nie jest produkowana. Lampy wielopierwiastkowe, w tym UltrAA są dostępne.

Okno lampy Ag wykonywane jest ze szkła.
UWAGA: Związki srebra są wrażliwe na światło! Wzorce i próbki zawierające srebro należy przychowywać w naczyniach z ciemnego szkła. Wszystkie roztwory powinny zawierać kwas azotowy na poziomie 3-5% (typowo 5ml HNO3 do kolby 100ml).
 

AAS/ASA - Technika płomieniowa / emisja - oznaczanie srebra

 

    

 Linia emisyjna:

    328.1 nm

 Szczelina:

    0.2 nm

 Rodzaj płomienia:

    acetylen-podtlenek azotu

 

    

 

AAS/ASA - Technika bezpłomieniowa (kuweta grafitowa) - oznaczanie srebra

technika bezpłomieniowa - kuweta grafitowa
 

 Linia analityczna / szczelina: 

    328.1 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Masa charakterystyczna: 

    0.7 pg

 Stężenie charakterystyczne (20µl): 

    0.035 ppb

 Absorbancja maksymalna: 

    1.3 (ok. 10.3 ppb)

 

 

 Linie alternatywne: 

    338.3 / 0.5 nm

 

 

 UWAGI:

 

 Stężenie wzorca:  ppb (ng/ml)        Objętość:   µl   


Zeeman

 Linia analityczna / szczelina: 

    328.1 / 0.5 nm

 Temperatura rozkładu termicznego: 

    400 °C 

 Temperatura atomizacji: 

    2000 °C

 Natężenie pola: 

    0.8 T

 Masa charakterystyczna: 

    0.7 pg

 MSR: 

    97 %

 

    


 Modyfikator matrycy: fosforan amonowy - NH4H2PO4 - roztwór 1%

 alternatywnie:

   Modyfikator matrycy (2): Pd + kw. askorbinowy - 1000 ppm azotan palladu + 1% kwas askorbinowy, w sumie 5µl
 


TYPOWY PROGRAM TEMPERATUROWY DLA KUWETY GRAFITOWEJ (D2 i Zeeman)

Krok

Temp.
[°C]

Czas
[s]

Przepływ
gazu [l/min]

Odczyt

1

85

5

3

-

2

95

40

3

-

3

120

10

3

-

4

400

5

3

-

5

400

1

3

-

6

400

2

0

-

7

2000

0.9

0

tak

8

2000

2

0

tak

9

2500

2

3

-


 

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ag techniką GF AAS / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

The Determination of Trace Elements in Stainless Steel by Forked Platform GFAAS

Oznaczanie pierwiastków śladowych w stali kwasoodpornej na platformie techniką GFAAS
(11-2010)

As, Se, Pb, Cd, Sb, Bi, Ag 

stal

AAS
kuweta (Zeeman)


108 k

The Determination of Toxic Metals in Waters and Wastes by Furnace Atomic Absorption

Oznaczanie metali toksycznych w wodach i ściekach techniką GFAAS
(11-2010)

As, Ba, Cd, Cr, Pb, Se, Ag 

woda
ścieki

AAS
kuweta


228 k

 

ICP-OES - oznaczanie srebra

Linie ICP dla srebra (poszczególne linie linkują do wykresów linii sąsiadujących).

λ 328.068

nm

SBR:

15

λ 224.641

nm

SBR:

0.2

λ 233.137

nm

SBR:

0.08

λ 520.907

nm

SBR:

0.06

λ 338.289

nm

SBR:

9

λ 241.318

nm

SBR:

0.2

λ 232.468

nm

SBR:

0.08

λ 206.117

nm

SBR:

0.05

λ 243.779

nm

SBR:

0.3

λ 546.549

nm

SBR:

0.12

λ 224.874

nm

SBR:

0.08

λ 211.383

nm

SBR:

0.05


Granica wykrywalności dla linii 328.068 nm: 0.2 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ag techniką ICP-OES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Ultra-fast determination of base metals in geochemical samples using the 5100 SVDV ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie metali w próbkach geologicznych za pomocą 5100 SVDV ICP-OES
(7-2015)

Ag, Cd, Mo, Ti, Zr, Al, As, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K 

próbki geologiczne

ICP
5100
SVDV

383 k

Multi-elemental determination of gasoline using Agilent 5100 ICP-OES with oxygen injection and a temperature controlled spray chamber


(9-2015)

Si, Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn 

benzyna

ICP
5100
SVDV

302 k

Improved productivity for the determination of metals in oil samples using the Agilent 5110 Radial View (RV) ICP-OES with Advanced Valve System

Poprawa wydajności oznaczania metali w próbkach olejów techniką ICP-OES Agilent 5110 Radial View (RV) z sytemem zaworów AVS
(5-2016)

Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn 

oleje silnikowe

ICP
5110
RV
AVS 6

468 k

High throughput, low cost analysis of environmental samples according to US EPA 6010C using the Agilent 5100 SVDV ICP-OES

Wysokowydajne, o niskich kosztach, analizy próbek środowiskowych zgodnie z US EPA 6010C przy zastosowaniu Agilent 5100 ICP-OES SVDV
(7-2015)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn 

osady rzeczne

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

386 k

Analysis of Bovine Liver using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV) ICP-OES

Analiza wątroby wołowej za pomocą Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV ICP-OES)
(7-2014)

K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Se, Pb, Cd, As, Ca, Co, Mg, Mo, Ag, Tl 

wątroba wołowa

ICP
5100
SVDV

904 k

Ultra-fast determination of trace elements in water, conforming to US EPA 200.7 using the Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View ICP-OES

Bardzo szybkie oznaczanie śladowych składników w wodzie zgodnie z US EPA 200.7 przy zastosowaniu Agilent 5100 SVDV ICP-OES
(7-2014)

Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Ce, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, Tl, Sn, V, Zn 

woda

ICP
5100
SVDV
SVS 2+

1252 k

Elemental Profiling of Whiskey using the Agilent 5100/5110 ICP-OES and MPP Chemometrics Software

Profilowanie pierwiastkowe Whiskey przy zastosowaniu spektrometru Agilent 5100/5110 ICP-OES i oprogramowania MPP Chemometrics
(2-2017)

Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Si, Sr, Ti, V, Zn 

whiskey

ICP
5110
SVDV
MPP

827 k

Measuring elemental impurities in pharmaceutical materials

Pomiar zanieczyszczeń pierwiastkowych w materiałach farmaceutycznych
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1467 k

Simplify testing of elemental impurities in pharmaceuticals with Agilent’s certified reference materials kit
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit

Uproszczenie analiz zanieczyszczeń pierwiastkowych w farmaceutykach przy zastosowaniu zestawu certyfikowanych materiałów odniesienia
ICH Q3D/USP <233> Elemental Impurities Kit
(5-2017)

Hg, As, Cd, Pb, Ni, Ag, Se, V, Tl, Co, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cr, Sn, Cu, Mo, Ba, Sb, Li, Te, Sc, Ge, In, Lu, Bi 

CRM
(farmaceutyki)

ICP
5110


908 k

USP <232>/<233> and ICH Q3D Elemental Impurities Analysis: Agilent’s ICP-OES solution

Analiza pierwiastkowa zanieczyszczeń wg USP <232>/<233> oraz ICH Q3D: Agilent ICP-OES
(5-2017)

Cd, Pb, As, Hg, Co, V, Ni, Tl, Au, Pd, Ir, Os, Rh, Ru, Se, Ag, Pt, Li, Sb, Ba, Mo, Cu, Sn, Cr 

farmaceutyki

ICP
5110


1285 k

 

MP (plazma mikrofalowa) - oznaczanie srebra

Długość fali: 328.068 nm

Granica wykrywalności (ciekły azot): 0.3 ppb

Granica wykrywalności (generator N2): 0.3 ppb

Noty aplikacyjne powiązane z oznaczaniem Ag techniką MP-AES / Agilent

Tytuł

Pierwiastki
Składniki

Matryca/img

Technika
Przyrząd

link

rozmiar

Determination of major and minor elements in geological samples using the 4200 Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-AES)

Oznaczanie pierwiastków w próbkach geologicznych za pomocą spektrometru 4200 MP-AES
(1-2014)

Ag, Cu, Ni, Pb, Zn 

próbki geologiczne

MP
4200


1720 k

Determination of major and minor elements in geological samples using the 4100 MP-AES

Oznaczanie głównych i śladowych pierwiastków w próbkach geologicznych za pomocą spektrometru 4100 MP-AES
(8-2011)

Ag, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn 

próbki geologiczne,
metalurgia

MP
4100


129 k

Analysis of wear metals and contaminants in engine oils using the 4100 MP-AES

Oznaczanie metali i dodatków w olejach silnikowych przy zastosowaniu techniki MP-AES - Agilent 4100
(9-2011)

Fe, Mn, Cd, Cr, Si, Ni, Cu, Ag, Pb, V, Ti, Sn, Mo, Al, Na 

oleje silnikowe

MP
4100


140 k

 
 
O firmie
Laboratoria aplikacyjne
msedu
Aplikacje
Instalacja
Serwis
Kontakt
Słownik
Wydarzenia
Sympozja
ślesin 2019
wyprzedaż
Nota prawna
Polityka prywatności
Kontakt